DR. GEDIMINAS SAGATYS

CV

Studijos ir kvalifikacijos kėlimas
– 2004 m. teisės mokslų daktaras (Mykolo Romerio universitetas). Disertacijos tema: „Vaiko teisė į šeimos ryšius Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijoje ir Lietuvos teisėje“. Socialiniai mokslai (teisė 01S)
– 2000 m. teisės magistras (Lietuvos teisės universitetas)
– 1998 m. teisės bakalauras (Lietuvos teisės akademija)
– Stažavosi Abo/Turku Universiteto Žmogaus teisių institute, Europos saugumo studijų centre Miunchene. Profesinę kvalifikaciją kėlė dalyvaudamas Žmogaus teisių mokymo asociacijos (Olandija, Jungtinė Karalystė), Europos teisės akademijos (ERA), Europos teisėjų mokymo tinklo (EJTN) ir kitų institucijų rengiamuose kvalifikacijos kėlimo kursuose

Darbinė veikla
– nuo 2021 m. iki dabar – Lietuvos Respublikos teisėjų asociacijos pirmininkas
– nuo 2020 m. iki dabar – Pretendentų į teisėjus atrankos komisijos narys
– nuo 2017 m. iki dabar – Mykolo Romerio universiteto Privatinės teisės instituto partnerystės profesorius
– nuo 2015 m. iki dabar – Lietuvos Respublikos atstovas Tarptautiniame Hagos teisėjų tinkle
– nuo 2013 m. iki dabar – Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas
– nuo 2012 m. gruodžio 20 d. iki 2013 m. gruodžio 13 d. Lietuvos Švietimo tarybos narys
– nuo 2007 m. iki 2013 m. – advokatas
– nuo 2005 m. iki 2017 m. – Mykolo Romerio universiteto Teisės fakulteto Civilinės ir komercinės teisės katedros docentas
– nuo 2003 m. iki 2007 m. – Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijos Teisės departamento vyresnysis patarėjas
– nuo 2000 m. iki 2005 m. – Lietuvos teisės universiteto Teisės fakulteto Civilinės ir komercinės teisės katedros doktorantas, lektorius
– nuo 2000 m. iki 2003 m. – Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerijos Teisės departamento vyriausiasis specialistas

Konferencijose skaityti pranešimai
– 2022 m. sausio 20 d., Vilnius. Dienraščio „Verslo žinios“ organizuota nuotolinė konferencija „Viešieji pirkimai 2021“. Skaitytas pranešimas tema „Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktika viešųjų pirkimų bylose: svarbiausi 2021 metų precedentai“
– 2021 m. lapkričio 24 d., Vilnius. Valstybinės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos organizuota konferencija „Ginčai dėl vaiko: paslaugų teikimas ir situacija Lietuvoje“. Skaitytas pranešimas tema „Kaip pasiekti, kad vaikai kuo mažiau nukentėtų emociškai skyrybų procese?“
– 2021 m. spalio 25 d. Kaunas. Vytauto Didžiojo universiteto Teisės fakulteto organizuota konferencija „Aukščiausia – tobula teisė Civilinio kodekso normose“. Skaitytas pranešimas tema „Europos žmogaus teisių konvencijos pirmojo protokolo 1 straipsnio įtaka Lietuvos Respublikos civilinio kodekso aiškinimui ir taikymui“
– 2021 m. birželio 18 d., Vilnius. Mykolo Romerio Teisės mokyklos organizuota konferencija „Lietuvos civiliniam kodeksui 20 metų: stabilumas versus dinamika“. Skaitytas pranešimas tema „Europos žmogaus teisių konvencijos įtaka Lietuvos civilinei teisei“
– 2021 m. sausio 27 d. Dienraščio „Verslo žinios“ organizuota nuotolinė konferencija „Viešieji pirkimai 2019“. Skaitytas pranešimas tema „Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktika viešųjų pirkimų bylose: svarbiausi 2018 metų precedentai“
– 2020 m. sausio 29 d., LITEXPO, Vilnius. Dienraščio „Verslo žinios“ organizuota konferencija „Viešieji pirkimai 2019“. Skaitytas pranešimas tema „Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktika viešųjų pirkimų bylose: svarbiausi 2018 metų precedentai“
– 2019 m. sausio 23 d., viešbutis „Radisson Blu Hotel Lietuva“, Vilnius. Dienraščio „Verslo žinios“ organizuota konferencija „Viešieji pirkimai 2019“. Skaitytas pranešimas tema „Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktika viešųjų pirkimų bylose: svarbiausi 2018 metų precedentai“
– 2018 m. birželio 27 d. Lietuvos Respublikos Seimas. Seimo Žmogaus teisių komiteto ir Vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus įstaigos organizuota tarptautinė konferencija „Kaip mylėti vaiką šeimoje“. Skaitytas pranešimas tema „Teismų praktikos aktualijos nagrinėjant tėvų ginčus dėl vaiko“
– 2018 m. gegužės 4 d. Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija. Mykolo Romerio universiteto, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo ir Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos rengta konferencija „Valstybės atsakomybės aspektai globalizacijos kontekste“. Skaitytas pranešimas tema „Bylų dėl žalos atlyginimo iš viešojo sektoriaus subjektų tendencijos LAT praktikoje“
– 2016 m. vasario 4 d., Vilniaus Universitetas. Vilniaus Universiteto Teisės fakulteto organizuota konferencija “Privatinės teisės tyrimai”. Skaitytas pranešimas tema “Soft law šaltinių taikymas aiškinant Lietuvos civilinę teisę”
– 2015 m. rugsėjo 11 d. Latvijos universitetas, Ryga. Latvijos Aukščiausiojo Teismo ir Latvijos universiteto Teisės fakulteto organizuota konferencija “Komercinė teisė Baltijos teisinėje erdvėje”. Skaitytas pranešimas tema “Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikos sutarčių teisės srityje pagrindiniai aspektai”
– 2014 m. gegužės 27 d. Mykolo Romerio universitetas. Konferencija “Privatinės teisės doktrina ir praktika”. Skaitytas pranešimas tema “Civilinio kodekso ir kitų įstatymų santykis Lietuvoe civilinės teisės doktrinoje ir praktikoje”
– 2013 m. vasario 4 d., Vilniaus Universitetas. Vilniaus Universiteto Teisės fakulteto organizuota konferencija “Privatinės teisės tyrimai”. Skaitytas pranešimas tema “Sutuoktinių prievolių bendrumas kaip kreditoriaus interesus apsauganti priemonė: teorija ir praktika”
– 2012 m. lapkričio 27 d., viešbutis “Artis”, Vilnius. Dienraščio „Verslo žinios“ kartu su advokatų kontora „Raidla Lejins & Norcous“ organizuota konferencija “Viešieji pirkimai: praktiniai aspektai tiekėjams ir perkančiosioms organizacijoms”. Skaitytas pranešimas tema “Žalos atlyginimas viešųjų pirkimų bylose”
– 2012 m. spalio 5 d. Lietuvos Notarų rūmai. Mykolo Romerio universiteto Teisės fakulteto, Lietuvos apeliacinio teismo ir Lietuvos notarų rūmų konferencija „Iššūkiai šeimos teisei“. Skaitytas pranešimas tema „Naujausi partnerystės instituto teisinio reglamentavimo projektai XIP-3687 ir XIP-4097: tarp tikro ir įsivaizduojamo poreikio“
– 2011 m. gruodžio 12 d. Lietuvos Respublikos Seimas. Seimo Žmogaus teisių komiteto, Vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus įstaigos ir Mykolo Romerio universiteto konferencija „Vaiko teisių apsaugos užtikrinimo problemos“. Skaitytas pranešimas tema “Teismo sprendimo dėl vaiko gyvenamosios vietos nustatymo teisinės pasekmės”
– 2011 m. spalio 13-14 d. Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija. Mykolo Romerio universiteto, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo, Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos ir Lietuvos apeliacinio teismo rengta tarptautinė konferencija “Šeimos bylų nagrinėjimo ir teismo sprendimų vykdymo ypatumai”. Skaitytas pranešimas tema „Teismo sprendimo dėl vaiko gyvenamosios vietos nustatymo įgyvendinimo problemos“
– 2010 m. spalio 21 d. viešbutis „Reval Hotel“, Vilnius. Konferencija “Viešieji pirkimai statybų sektoriuje – nauji iššūkiai susiformavusiai praktikai“. Skaitytas pranešimas “Laikinosios apsaugos priemonės viešuosiuose pirkimuose”
– 2010 m. balandžio 8-10 d. Kembridžo universitetas (Jungtinė Karalystė, Anglija). Tarptautinė Europos Šeimos teisės komisijos organizuota konferencija „Šeimos turto ateitis Europoje“ („The Future of Family Property in Europe“). Skaitytas pranešimas tema „Post-harmonizacinė erdvė: Lietuvos, Latvijos ir Estijos vaiko išlaikymo institutų lyginamoji analizė“ („The post-harmonization area: a comparison of Lithuanian, Latvian and Estonian child maintenance laws“)
– 2009 m. spalio 6 d. viešbutis „Reval Hotel“, Vilnius. Konferencija „Efektyvus ginčų sprendimas viešuosiuose pirkimuose“. Skaitytas pranešimas tema „Viešųjų pirkimų ginčų nagrinėjimo procedūros“
– 2009 m. kovo 12 d. Mykolo Romerio universitetas, Vilnius. Tarptautinė konferencija „Šiuolaikinės teisės aiškinimo problemos“. Skaitytas pranešimas tema „Teismo precedentas Lietuvoje: Konstitucinė maksima ir jos įgyvendinimo problemos“
– 2008 m. rugsėjo 12 d. Mykolo Romerio universitetas, Vilnius. Konferencija „Vaiko teisės ir pareigos“. Skaitytas pranešimas tema „Vaiko teisės Lietuvos Respublikos Konstitucijoje“
– 2007 m. lapkričio 30 d. Mykolo Romerio universitetas, Vilnius. Konferencija „Civilinių teisių gynimo būdai ir procesinės formos“. Skaitytas pranešimas tema “Nekilnojamojo daikto išreikalavimas iš sąžiningo įgijėjo“
– 2007 m. lapkričio 22-23 d. Mykolo Romerio universitetas, Vilnius. Mokslinė-praktinė konferencija „Vaiko dalyvavimas priimant sprendimus“. Skaitytas pranešimas tema „Vaiko nuomonė ir jos reikšmė šeimos bylose“
– 2007 m. spalio 4-5 d, viešbutis „Best Western Lietuva“, Vilnius. Tryliktoji Europos centrinių įvaikinimo institucijų konferencija (13th Working Conference of European Central Authorities for Inter-Country Adoption). Skaityti pranešimai temomis: „Homoseksualių asmenų teisė įvaikinti: Lietuvos perspektyva“ (“Applications by homosexuals to adopt: Lithuanian perspective”) ir „Duomenys apie vaiko praeitį: Europos Žmogaus Teisių Teismo praktika“ (“Child background – Practice of the European Court of Human Rights”)
– 2007 m. balandžio 24 d. Vytauto Didžiojo universitetas, Kaunas. Konferencija “Šiuolaikinės lietuvių migracijos ypatumai: pasaulio lietuvybės diskursai“. Skaitytas pranešimas tema “Migracijos politika ir šeimos santykių teisinis reguliavimas”
– 2006 m. spalio 30 d. – lapkričio 3 d. Jerevanas (Armėnija). Mokslinė-praktinė konferencija, skirta Armėnijos teisėjų ir prokurorų mokymui apie Europos žmogaus teisių konvenciją ir jos taikymą. Skaityti pranešimai „Europos žmogaus teisių konvencija Lietuvos konstituciniame kontekste“ (“Eвропейская конвенция о правах человека в европейском и Литовском конституционном контексте”) ir „Išnagrinėtos bylos prieš Lietuvos Respubliką“ (“Pазрешенные дела против Литовской Республики“)
– 2006 m. spalio 27 d. Šeimos santykių institutas, Kaunas. Konferencija „Migracijos padariniai ir naujos galimybės”. Skaitytas pranešimas tema “Šeimos santykių teisinis reguliavimas migracijos sąlygomis”
– 2005 m. gruodžio 10-11 d., Rusijos Valstybės Dūma, Maskva (Rusija). Konferencija “Šeima ir teisė: Rusijos Federacijos Šeimos kodekso 10-osioms metinėms pažymėti.” („Семья и право: К 10-летию принятия Семейного кодекса Российской Федерации“). Skaitytas pranešimas tema „Vaiko išlaikymo teisinio reguliavimo Rusijos Federacijoje ir Lietuvos Respublikoje lyginamasis tyrimas“ (“Сравнительный анализ правового регулирования содержания ребенка в Pоссийской Федерации и Литовской Республике”)
– 2004 m. Mykolo Romerio universitetas, Vilnius. Konferencija „Naujojo civilinio kodekso taikymo problemos“. Skaitytas pranešimas tema “Vaiko išlaikymo dydžio ir formos nustatymo problemos”
– 2002 m. lapkričio 29 d. Lietuvos teisės universitetas, Vilnius. Konferencija „Naujojo civilinio kodekso taikymo problemos“. Skaitytas pranešimas tema “Biologinės ir faktinės tėvystės santykio problema ir vaiko teisės”
– 2001 m. lapkričio 28 d. Lietuvos teisės universitetas, Vilnius. Konferencija „Aktualūs Civilinio kodekso įgyvendinimo klausimai“. Skaitytas pranešimas tema “Bažnyčios (konfesijų) nustatyta tvarka sudarytų santuokų kelias į pripažinimą”

Dalyvavimas rengiant teisės aktus
– Nuo 2015 iki 2016 m. Teisėjų tarybos sudarytos Teismų procesinių sprendimų kokybės standartų projekto rengimo darbo grupės pirmininkas
– Nuo 2010 m. balandžio 22 d. Valstybinės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos direktoriaus įsakymu Nr. BV-13 sudarytos Vaiko teisių apsaugos ekspertų komisijos narys
– Nuo 2009 m. iki 2017 m. Lietuvos Respublikos teisingumo ministro įsakymu sudaryto Lietuvos Respublikos civilinio kodekso priežiūros komiteto narys
– 2007 m. spalio 19 d. Lietuvos Respublikos Seimo valdybos sprendimu Nr. 1872 sudarytos darbo grupės vaiko teisių apsaugą reglamentuojantiems teisės aktams tobulinti narys
– 2005 m. gruodžio 23 d. Lietuvos Respublikos Seimo valdybos sprendimu Nr. 664 sudarytos darbo grupės teisinės sistemos reformos metmenims parengti narys
– 2005 m. gegužės 13 d. Lietuvos Respublikos Seimo valdybos sprendimu Nr. 281 sudarytos darbo grupės viešojo intereso gynimo teisiniam reglamentavimui tobulinti narys
– 2004 m. birželio 28 d. Lietuvos Respublikos Seimo valdybos sprendimu Nr. 2200 sudarytos darbo grupės Civilinio kodekso vaiko teises reglamentuojančių straipsnių pakeitimo ir papildymo projektui parengti narys

Kita mokslinė, pedagoginė ir ekspertinė veikla
– 2021 m. birželio ir spalio mėn. Europos teisės akademijos (ERA) ir Europos teisėjų mokymo tinklo (EJTN) organizuotų tarptautinių kvalifikacijos kėlimo kursų ES šalių teismų personalui „Europos Sąjungos civilinio proceso teisė“ lektorius
– 2019 m. Europos Tarybos įgyvendinamo projekto “EU-CoE HELP in the EU” nuotolinių mokymų kurso „Šeimos teisė ir žmogaus teisės“ rengėjas ir moderatorius
– 2017 m. Europos teisės akademijos (ERA) įgyvendinamo projekto „Geresnis Europos Sąjungos šeimos ir paveldėjimo reglamentų taikymas“ nacionalinis ekspertas
– 2016 m. Tarptautinio jaunųjų teisėjų konkurso THEMIS Lietuvos komandos vadovas
– 2010 – 2011 m. Europos Komisijos finansuojamo tarptautinio mokslinio tyrimo projekto „Europos Sąjungos veiksmų, liečiančių vaikų teises, poveikio įvertinimas“ dalyvis, nacionalinis (Lietuvos) ekspertas
– 2009 – 2010 m. Europos Komisijos finansuojamo tarptautinio mokslinio tyrimo projekto apie kenksmingas tradicines praktikas Europos Sąjungos šalyse dalyvis, nacionalinis (Lietuvos) ekspertas
– 2008 – 2009 m. Europos Komisijos finansuojamo tarptautinio mokslinio tyrimo projekto apie įvaikinimo teisinį reguliavimą ir praktiką Europos Sąjungos šalyse dalyvis, nacionalinis (Lietuvos) ekspertas
– 2007 – 2013 metais buvo Lietuvos jaunųjų mokslininkų sąjungos (LJMS) konkurso “Apdovanojimai už geriausias metų disertacijas” pirmojo etapo vertinimo komisijos narys
– Nuo 2007 metų tarptautinės mokslinių publikacijų duomenų bazės „Lituanistika” ekspertas
– 2019 m. birželio 7 d. MRU. Simo Vitkaus disertacijos “Sutarties pažeidimo atveju mokėtinos sutartos sumos: iš anksto aptarti nuostoliai ir netesybos“ gynimo tarybos narys
– 2014 m. sausio 17 d. MRU. Editos Borevičienės disertacijos “Sutartis trečiojo asmens naudai” gynimo tarybos narys
– 2013 m. gruodžio 20 d. MRU. Giedriaus Mozūraičio disertacijos “Paciento privataus gyvenimo neliečiamumas: teoriniai ir praktiniai aspektai” gynimo tarybos narys
– 2013 m. kovo 29 d. MRU. Rūtos Zmejauskaitės disertacijos “”Nematomo žymens registravimo prekių ženklu teisinė problematika” gynimo tarybos narys
– 2012 m. sausio 20 d. MRU. Ąžuolo Čekanavičiaus daktaro disertacijos “Autorių ir gretutinių teisių kolektyvinio administravimo teisinis reguliavimas” gynimo tarybos narys
– 2012 m. sausio 6 d. VU. Prano Švedo daktaro disertacijos „Baudžiamoji atsakomybė už literatūros, mokslo, meno kūrinio ar gretutinių teisių objekto neteisėtą atgaminimą, neteisėtų kopiją platinimą, gabenimą ar laikymą“ gynimo tarybos narys
– 2011 m. birželio 30 d. VU. Evaldo Klimo daktaro disertacijos „Pareigos bendradarbiauti principas, šio principo taikymas statybos rangos sutartiniuose teisiniuose santykiuose“ gynimo tarybos narys
– 2007 m. spalio 22 d., MRU. Ramūno Birštono daktaro disertacijos “Duomenų bazių teisinė apsauga” gynimo tarybos narys
– 2006 m. gruodžio 20 d. MRU. Oleg Drobitko daktaro disertacijos ,,Krovinių multimodaliniai vežimai: teisiniai aspektai” (Teisė) gynimo mokslo tarybos narys
– 2006 m. spalio 30 d., MRU. Egidijos Tamošiūnienės daktaro disertacijos ,,Teismo vaidmuo vykdymo procese” (Teisė) gynimo mokslo tarybos narys
– 2006 m. spalio 25 d., MRU. Egidijaus Krivkos daktaro disertacijos ,,Viešojo intereso gynimo problemos civiliniame procese” (Teisė) gynimo mokslo tarybos narys
– Nuo 2006 metų nuolat veda praktinius kvalifikacijos kėlimo užsiėmimus Lietuvos teisėjams, prokurorams, advokatams, notarams, valstybės ir savivaldybių tarnautojams civilinės teisės, civilinio proceso, žmogaus teisių, šeimos teisės ir viešųjų pirkimų temomis

Pages

Kategorijos

Search


RSS Srautai

Meta informacija

 

VladWordPress -- XHTML 1.0