DR. GEDIMINAS SAGATYS

Publikacijų sąrašas

1. Mammadov V., Sagatys G., Beran R. The Right to Biological Truth versus Stability of the Family // Journal of Law and Medicine: VOL 28 (4), 2021. P. 1154-1157
2. Mammadov V, Sagatys G. Paternity DNA Testing: How to Find Right Balance in Complex Situations? Seventh European Conference on Health Law. Innovation and Health Care: New Challenges for Europe. 2019
3. Sagatys G., Intė O. Vaiko išvežimas iš Lietuvos: teisinis reguliavimas ir praktika // Jurisprudencija, 2017. Vol. 24(1). P. 89-110
4. Sagatys G. Some aspects of recent practice of the Supreme Court of Lithuania in the field of contract law // Latvijas Republikas Aukstakas Tiesas Biletens. Nr. 11, 2015
5. Sagatys G. Civilinio kodekso santykis su kitais įstatymais Lietuvos civilinės teisės doktrinoje ir praktikoje. Privatinės teisės doktrina ir praktika: Liber Amicorum Vytautas Pakalniškis. Vilnius, 2014, p. 79-98
6. Sagatys G., Pakalniškis V., Gumuliauskienė L. et al. Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas: pirmieji dešimt galiojimo metų. Kolektyvinė mokslo studija (mokslinis redaktorius – G. Sagatys). Mykolo Romerio universitetas. Vilnius, 2013
7. Sagatys G. The pre-harmonization area: a comparison of Lithuanian, Latvian and Estonian child maintenance laws // in K. Boele-Woelki, J. Miles and J.M. Scherpe (Eds) The Future of Family Property in Europe (European Family Law Series vol. 29). Intersentia. Antwerp-Oxford-Portland, 2011. P. 311-326
8. Sagatys G. The Concept of Family in Lithuanian Law // Jurisprudencija, 2010. Vol. 1(119). P. 181-198
9. Sagatys G. Case Law as the State Family Policy Formation Instrument // Jurisprudencija, 2009. Vol. 4(118). P. 217-235
10. Sagatys G. Teismo precedentas Lietuvoje: konstitucinė maksima ir jos įgyvendinimo problemos // Justitia, 2009. Vol. 2. P. 2-15
11. Sagatys G. Įvaikinimo įstatymų probleminiai aspektai: Europos žmogaus teisių teismo praktika // Jurisprudencija: MRU, 2008 Vol. 2 (104), 2008
12. Sagatys G. Vaiko nuomonė ir jos reikšmė šeimos bylose // Konferencijos „Vaiko teisė dalyvauti priimant sprendimus“ medžiaga. Vilnius. Valstybinė vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, 2007. P. 24-25
13. Sagatys G. State Liability under the European Convention of Human Rights: the Case of Child’s Negligence and Abuse // Collection of Scientific Articles. Daugavpils University, Latvia, 2006. P. 26 – 35
14. Sagatys G. Vaiko teisė į šeimos ryšius (monografija) // Teisinės informacijos centras. Vilnius, 2006;
15. Sagatys G. Tėvų pareiga išlaikyti nepilnamečius vaikus: aktualūs subjektų klausimai // Jurisprudencija: LTU, 2005. Vol. 67(59). P. 120 – 127
16. Sagatys G. Vaiko nepriežiūra ir smurtas šeimoje: naujos Europos žmogaus teisių apsaugos konvencijos taikymo galimybės // Justitia, 2005. Vol. 4. P. 11 – 23
17. Сагатис Г. Сравнительный анализ правового регулирования содержания ребенка в Pоссийской Федерации и Литовской Республике // Maтеpиaлы всероссийской научно-практической конференции “Cемья и право”. Mocквa, 2005
18. Sagatys G. Aktualūs vaiko išlaikymo dydžio nustatymo klausimai // Jurisprudencija: LTU, 2005. Vol. 71(63). P. 23 – 34
19. Sagatys G. Biologinės ir faktinės tėvystės santykio problema ir vaiko teisės // Jurisprudencija: LTU, 2003. Vol. 37(29). P. 96 – 106
20. Sagatys G. Vaiko atskyrimas nuo tėvų ir alternatyvioji globa Europos Žmogaus Teisių Teismo jurisprudencijoje // Jurisprudencija: LTU, 2003. Vol. 41(33). P. 25 – 38
21. Sagatys G. Vaiko teisė į šeimos ryšius Europos Žmogaus Teisių Teismo jurisprudencijoje // Jurisprudencija: LTU, 2002. Vol. 33(25). P. 83 – 94
22. Meilius K., Sagatys G. Bažnyčios (konfesijų) nustatyta tvarka sudarytų santuokų kelias į pripažinimą // Jurisprudencija: LTU, 2002, Vol. 28(20). P. 128–136

Pages

Kategorijos

Search


RSS Srautai

Meta informacija

 

VladWordPress -- XHTML 1.0