DR. GEDIMINAS SAGATYS

Publikacijų sąrašas

 1. Sagatys G. Some aspects of recent practice of the Supreme Court of Lithuania in the field of contract law // Latvijas Republikas Aukstakas Tiesas Biletens. Nr. 11, 2015.
 2. Sagatys G. Civilinio kodekso santykis su kitais įstatymais Lietuvos civilinės teisės doktrinoje ir praktikoje // Privatinės teisės doktrina ir praktika: Liber Amicorum Vytautas Pakalniškis. Vilnius, 2014. 79-98;
 3. Sagatys G., Pakalniškis V., Gumuliauskienė L. et al. Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas: pirmieji dešimt galiojimo metų. Kolektyvinė mokslo studija (mokslinis redaktorius – G. Sagatys). Mykolo Romerio universitetas. Vilnius, 2013;
 4. Sagatys G. The pre-harmonization area: a comparison of Lithuanian, Latvian and Estonian child maintenance laws // in K Boele-Woelki, J Miles and JM Scherpe (Eds) The Future of Family Property in Europe (European Family Law Series vol. 29). Intersentia. Antwerp-Oxford-Portland, 2011. P. 311-326;
 5. Sagatys G. The Concept of Family in Lithuanian Law // Jurisprudencija, 2010. Vol. 1(119). P. 181-198.
 6. Sagatys G. Case Law as the State Family Policy Formation Instrument // Jurisprudencija, 2009. Vol. 4(118). P. 217-235.
 7. Sagatys G. Teismo precedentas Lietuvoje: konstitucinė maksima ir jos įgyvendinimo problemos // JUSTITIA, 2009. Vol. 2. P. 2-15;
 8. Sagatys G. Įvaikinimo įstatymų probleminiai aspektai: Europos žmogaus teisių teismo praktika // Jurisprudencija: MRU, 2008 Vol. 2 (104), 2008;
 9. Sagatys G. Vaiko nuomonė ir jos reikšmė šeimos bylose // Konferencijos „Vaiko teisė dalyvauti priimant sprendimus“ medžiaga. Vilnius. Valstybinė vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, 2007. P. 24-25;
 10. Sagatys G. State Liability under the European Convention of Human Rights: the Case of Child’s Negligence and Abuse // Collection of Scientific Articles. Daugavpils University, Latvia, 2006. P. 26 – 35;
 11. Sagatys G. Vaiko teisė į šeimos ryšius (monografija) // Teisinės informacijos centras. ISBN: 9955557915. Vilnius, 2006;
 12. Sagatys G. Tėvų pareiga išlaikyti nepilnamečius vaikus: aktualūs subjektų klausimai // Jurisprudencija: LTU, 2005. Vol. 67(59). P. 120 – 127;
 13. Sagatys G. Vaiko nepriežiūra ir smurtas šeimoje: naujos Europos žmogaus teisių apsaugos konvencijos taikymo galimybės // Justitia, 2005. Vol. 4. P. 11 – 23;
 14. Сагатис Г. Сравнительный анализ правового регулирования содержания ребенка в Pоссийской Федерации и Литовской Республике // Maтеpиaлы всероссийской научно-практической конференции “Cемья и право”. Mocквa, 2005.
 15. Sagatys G. Aktualūs vaiko išlaikymo dydžio nustatymo klausimai // Jurisprudencija: LTU, 2005. Vol. 71(63). P. 23 – 34;
 16. Sagatys G. Biologinės ir faktinės tėvystės santykio problema ir vaiko teisės // Jurisprudencija: LTU, 2003. Vol. 37(29). P. 96 – 106;
 17. Sagatys G. Vaiko atskyrimas nuo tėvų ir alternatyvioji globa Europos Žmogaus Teisių Teismo jurisprudencijoje // Jurisprudencija: LTU, 2003. Vol. 41(33). P. 25 – 38;
 18. Meilius K., Sagatys G. Bažnyčios (konfesijų) nustatyta tvarka sudarytų santuokų kelias į pripažinimą // Jurisprudencija: LTU, 2002, Vol. 28(20). P. 128–136;
 19. Sagatys G. Vaiko teisė į šeimos ryšius Europos Žmogaus Teisių Teismo jurisprudencijoje // Jurisprudencija: LTU, 2002. Vol. 33(25). P. 83 – 94.
 

VladWordPress -- XHTML 1.0